Christelijk Mannenkoor Laus Deo bestaat 60 jaar

Het Christelijk Mannenkoor Laus Deo uit Franeker viert dit jaar een bijzonder jubileum: Het mannenkoor bestaat dit jaar 60 jaar en dat is een lange tijd van van harmonieus samen zingen.

Het Christelijk Mannenkoor Laus Deo uit Franeker is op 30 oktober 1964 opgericht. Aan het einde van dat jaar bestond het koor uit 19 leden. Er werd gezongen op dodenherdenking, in ziekenhuizen en in bejaardencentra. In 1979 werd er besloten tot het dragen van de kledij zoals we die nu nog dragen. Heden ten dage worden er optredens gegeven, maar ook worden er gehele optredens verzorgd. Tegenwoordig telt het koor 27 leden.

Laus Deo is een uniek koor met een rijke historie. Veel leden zijn al jarenlang lid en er is een hechte band tussen de koorleden. Ter gelegenheid van het 60 jarige jubileum geeft het Christelijk Mannenkoor Laus Deo twee jubileumconcerten.

De jubileumconcerten vinden plaats op zondag 3 november 2024 in de Sixtuskerk in Sexbierum en op zondag 10 november in de Voorhof in Franeker. De concerten worden in de middag gegeven om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om de concerten bij te wonen.

Een Hemelse Harmonie in de Grote Kerk van Hindeloopen

grote kerk van hindeloopen

In het pittoreske stadje Hindeloopen, waar de zilte zeewind vaak de op de gevels beukt en de geschiedenis wandelt door de smalle straatjes, verrijst majestueus de Grote Kerk van Hindeloopen. De Grote Kerk is een eeuwenoud bouwwerk dat niet alleen het aanblik van Hindeloopen van verre domineert, maar ook de harten van gelovigen en cultuurliefhebbers raakt.

De Grote Kerk, ook wel bekend als de Grutte Tsjerke, heeft een rijke historie die teruggaat tot de turbulente tijden van de Tachtigjarige Oorlog. In 1570 werd de oorspronkelijke kerk, gewijd aan Sint-Gertrudis, verwoest. Maar als een feniks herrees de kerk uit haar as. Rond 1590 werd de huidige kerk herbouwd, en de imposante kerktoren, die in 1593 voltooid was, torent nog altijd trots boven de stad uit.

Op een stralende zondagochtend verzamelden de gelovigen zich in de Grote Kerk voor een geheel verzorgde kerkdienst. De zonnestralen glijden door de gebrandschilderde ramen en schilderen kleurrijke patronen op de houten banken. Het altaar, versierd met bloemen en kaarsen, straalt een serene rust uit.

En dan, als een harmonieuze golf die de ziel beroert, betreedt het Christelijke Mannenkoor uit Franeker deze mooie kerk. Hun stemmen, door de tijd geslepen, vullen de gewelven met lofzangen en gebeden. De klanken stijgen op, reiken naar de hemel en vinden hun weg naar de harten van de aanwezigen. Het orgel, met zijn prachtig glimmende pijpen, begeleidt hen met majestueuze akkoorden.

De voorganger, Willem van der Heide, leidt de dienst met liefdevolle woorden. Hij leidt dan ook deze prachtige zondagochtenddienst en vertelt over hun vreugde en verdriet. Daarnaast heeft de voorganger ondersteuning van enkele leden van het koor die met hun woorden deze prachtige dienst begeleiden.

Na de dienst verlaten de kerkgangers de Grote Kerk, hun harten vervuld van vrede en verbondenheid. Ze wandelen langs de oude grafstenen op het kerkhof, waar de namen van voorouders in het steen zijn gebeiteld. De wind draagt hun gebeden mee over het IJsselmeer met de krachtige zuidenwind, naar verre oorden en tijden.

Een prachtige Kerkdienst in de Jacobikerk te Wommels door Mannenkoor Laus Deo uit Franeker

In het pittoreske dorpje Wommels, omringd door groene weilanden en historische terpen, bevindt zich de sfeervolle Jacobikerk. Hoewel bescheiden van formaat, straalt deze kerk een bijzondere warmte en eenvoud uit. Op een druilerige zondagmiddag verzamelen zich gelovigen in de eeuwenoude kerkbanken, klaar voor een kerkdienst die hun harten zal raken.

Het Christelijk Mannenkoor Laus Deo uit Franeker heeft de eer om deze dienst op te luisteren. De mannen, met hun stemmen als krachtige instrumenten, vullen de ruimte met lofzangen en gebeden. De klanken stijgen op naar de houten gewelven en lijken de eeuwenoude stenen te omarmen. Het koor, onder leiding van Doede Terluin, brengt liederen ten gehore die de ziel beroeren. Van psalmen tot klassieke hymnes, elke noot draagt een boodschap van hoop en geloof.

De Jacobikerk in Wommels mag dan klein zijn, maar haar betekenis is groot. Hier, tussen de oude stenen en de houten banken, wordt het geloof gevierd en gedeeld. Het mannenkoor Laus Deo uit Franeker heeft met hun zang een extra dimensie toegevoegd aan deze bijzondere kerkdienst. Een moment om te koesteren, een herinnering die nog lang zal naklinken in de harten van de aanwezigen.

Kerstconcert in Achlum

Dit jaar mocht het Christelijk Mannenkoor Laus Deo ook het kerstconcert doen in Achlum in Friesland.

Achlum
Achlum is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuidoosten van Harlingen en ten zuidwesten van Franeker

Achlum is een terpdorp aan de Slachtedijk en door het dorp loopt de Achlumervaart die overgaat in de Lollumervaart en de Arumervaart. In 2021 telde het dorp 595 inwoners. Onder het dorp valt een deel van de buurtschap Sopsum.

Geschiedenis
Achlum is in de Middeleeuwen gesticht op een terp, die later deels werd afgegraven voor uitbreidingen. In 1319 werd de plaats vermeld als Echtlum, in 1400 als Achlim, in 1418 als Achtlum. Het is onduidelijk waarnaar de plaatsnaam precies verwijst, mogelijk duidt het op een woonplaats (heem/um) van of opgericht door ene Achtele.

Voor de gemeentelijke herindelingen in 1984 behoorde het dorp tot de gemeente Franekeradeel, daarna tot 2018 bij de gelijknamige fusiegemeente Franekeradeel.

Meer info over Achlum vind je op https://nl.wikipedia.org/wiki/Achlum

Betoverende avond in de Morgenster Leeuwarden

Dirigent Doude Terluin van het Christelijk Mannenkoor Laus Deo

Op de gezellige vrijdagavond op 15 december 2023 transformeerde de mooie Morgenster in Leeuwarden tot een betoverende kerstparadijs. Het Kerstconcert beloofde een innemende ervaring te worden.

Onder leiding van dirigent Doede Terluin bracht het Chr. Mannenkoor Laus Deo uit Franeker en omstreken harmonieuze klassiekers ten gehore, waarbij de krachtige stemmen een perfecte eenheid vormden. Dirigent Doede Terluin leidde het koor met passie en precisie, waardoor elke noot het hart van het publiek rechtstreeks bereikte.

Het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium nam vervolgens het stokje over, onder leiding van dirigent (en tevens solist) Annejaap Soldaat. Ze brachten een indrukwekkende mix van traditionele en eigentijdse kerstliederen, waarbij de krachtige klankkleur en expressie de essentie van Kerstmis op een bijzondere manier overbrachten. Ook werden er samen met het Chr. Mannenkoor Laus Deo indrukwekkende partijen opgevoerd.

Het Evangelisatiekoor Leeuwarden, onder leiding van dirigent Willem Kuipers, bracht een uniek geluid met zich mee en zorgde voor een afwisselend programma door een combinatie van prachtige mannenstemmen en betoverende damesvocalen met zowel ingetogen als prachtige liederen. Het publiek werd meegenomen in een ontroerende en religieuze  kerstfeer.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dirigent Annejaap Soldaat, die met zijn prachtige sopraanstem de solopartijen vertolkte, en de indrukwekkende bijdrage van organist Marc Zorge. Zijn virtuositeit op het orgel voegde een extra dimensie toe aan het concert.

Na afloop van het Kerstconcert in Franeker vertrok het publiek met een warm gevoel naar huis. Het was een onvergetelijke avond die de magie van Kerstmis rechtstreeks naar het hart van het publiek bracht. Het was een dag vol warmte, samenzijn en muzikale pracht, waarin de kerstgedachte op unieke wijze tot leven kwam.

Verslag kerstconcert van 10 december 2023 in Franeker

Op de sfeervolle zondagmiddag van 10 december in Franeker werd het prachtige Martinikerk omgetoverd tot een ware oase van kerstmagie. Het Kerstconcert beloofde een onvergetelijke ervaring te worden. 

Met medewerking van het Chr. Mannenkoor Laus Deo te Franeker e.o. onder leiding van dirigent Doede Terluin, het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium onder leiding van dirigent (en tevens solist) Annejaap Soldaat, het Evangelisatiekoor Leeuwarden onder leiding van dirigent Willem Kuipers, en niet te vergeten, de getalenteerde organist Marc Zorge.

De middag opende met een warm welkomstwoord, waarbij de betoverende sfeer van Kerstmis al voelbaar was in de lucht. De koorleden namen hun plaatsen in, gehuld in feestelijke kledij, klaar om het publiek mee te nemen op een muzikale reis door de kersttijd.

Het Chr. Mannenkoor Laus Deo trakteerde het publiek op prachtige klassiekers, waarbij de harmonieën en de krachtige stemmen een perfecte eenheid vormden. Dirigent Doede Terluin leidde het koor met passie en precisie, waardoor elke noot rechtstreeks het hart van de toehoorders bereikte.

Tussendoor nam het Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium het stokje over. Onder leiding van dirigent Annejaap Soldaat brachten zij een indrukwekkende mix van traditionele en eigentijdse kerstliederen. Het koor wist met hun krachtige klankkleur en expressie de essentie van Kerstmis op een bijzondere manier over te brengen.

Het Evangelisatiekoor Leeuwarden bracht een uniek geluid met zich mee. Onder leiding van dirigent Willem Kuipers zorgde het gemengde koor voor een afwisselend programma met zowel ingetogen als prachtige liederen. Het publiek werd meegenomen in een ontroerende en feestelijke kerstsfeer.

Een speciaal dankwoord moet naar dirigent Annejaap Soldaat die met zijn prachtige sopraanstem de solopartijen op zich nam en de indrukwekkende bijdrage van organist Marc Zorge. Zijn virtuositeit op het orgel voegde een extra dimensie toe aan het concert. 

Na afloop van het Kerstconcert in Franeker ging het publiek met een warm hart terug richting huis. Het was een onvergetelijke middag die de betovering van Kerstmis rechtstreeks naar het hart van het publiek bracht. Het was een dag vol warmte, harmonie en muzikale pracht, waarin de kerstgedachte op unieke wijze tot leven kwam.

Wil je het hele concert zien op YouTube? Klik dan op deze link

Kerstconcert te Leeuwarden

Wanneer: Vrijdag 15 december 2023
Om: ’s Avonds om 19.45 uur
Waar: Morgenster te Leeuwarden

Kerstconcert

Met medewerking van:

Chr. Mannenkoor Laus Deo te Franeker e.o. – dirigent Doede Terluin /
Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium – dirigent Annejaap Soldaat /
Evangelisatiekoor Leeuwarden – dirigent Willem Kuipers / Marc Zorge – orgel
Wilmer de Groot – trompet / Ronald Postema – Piano / Aletta Been – soliste

Kom en geniet van een sfeervol kerstconcert
in de prachtige Morgenster te Leeuwarden.

Tijdens het concert worden traditionele en moderne kerstliederen ten gehore gebracht door de koren en solisten.

De entree is € 7,50 en er is gratis koffie en thee.

Graag tot ziens op 15 december!

Kerstconcert Franeker

Wanneer: Zondag 10 december 2023
Om: ’s Middags om vier uur
Waar: Martinikerk te Franeker

Kerstconcert met gratis entree

Met medewerking van :
Chr. Mannenkoor Laus Deo te Franeker e.o. – dirigent Doede Terluin /
Chr. Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium – dirigent Annejaap Soldaat /
Evangelisatiekoor Leeuwarden – dirigent Willem Kuipers /
Marc Zorge – orgel / Wilmer de Groot – trompet / Aletta Been – soliste

Kom en geniet van een sfeervol kerstconcert
in de prachtige Martinikerk te Franeker.

Tijdens het concert worden traditionele en moderne kerstliederen ten gehore gebracht door de koren en solisten.

De entree is gratis, maar er wordt een collecte gehouden bij de uitgang.

Graag tot ziens op 10 december!

Korenfestival Frisia Cantat Sneek 2023

De Frisia Cantat in Sneek verdient niets minder dan een glanzende recensie en lof voor de organisatie! Het korenfestival had plaats voor ongeveer 50 koren en groepen en gaf de koren een geweldige kans om samen te komen en te schitteren.

Wat deze dag echt bijzonder maakte, zijn de zes adembenemende locaties die zijn gekozen. De recent gerenoveerde Grote of Martinikerk, de charmante Sint-Martinuskerk, het sfeervolle Witte Kerkje CGKV, Filadelfia Pinkstergemeente, het Fries Scheepvaart Museum en de stijlvolle Bibliotheek Mar en Fean in het hart van Sneek vormden het perfecte decor voor de optredens.

Koren uit het hele land op korenfestival Frisia Cantat Sneek 2023

Wat dit evenement nog specialer maakte, is dat koren uit het hele land waren uitgenodigd om deel te nemen. Dit was een prachtige gelegenheid voor culturele uitwisseling en samenkomen door middel van muziek voor degenen die geïnteresseerd zijn en willen genieten van prachtige koorzang.

Kortom, deze dag was een onvergetelijke ervaring voor iedereen die van koorzang houdt. De combinatie van getalenteerde koren, adembenemende locaties en de mogelijkheid om zowel deelnemer als luisteraar te zijn, maakt dit een evenement waar je bij moest wezen!

Laus Deo schitterde op het korenfestival Frisia Cantat Sneek 2023

Laus Deo schitterde in de Grote of Martinikerk en in de Sint-Martinuskerk, het publiek was razend enthousiast en luisterden gebiologeerd. We kijken uit naar het volgende korenfestival.

Het koor De Lofstem uit Wjelsryp met dirigent Doede Terluin. Doede is ook dirigent bij het mannenkoor Laus Deo

Voorlopige kalender 2023 en 2024

De voorlopige kalender van najaar 2023 en het hele jaar 2024 is bekend. Natuurlijk zijn dit nog niet alle concerten en vele gesprekken zijn nog gaande, maar Laus Deo wil u deze informatie natuurlijk niet onthouden.

In het najaar van 2023 trappen we af op 14 oktober, op die datum doet Laus Deo mee met het Korenfestival in Sneek. Kort daarna op 22 oktober doet Laus Deo de kerkdienst in Lollum. Afgelopen keer waren de kerkgangers razend enthousiast over de kerkdienst.

Op 10 december 2023 doet Laus Deo mee met het Kerstconcert in de Martinikerk te Franeker, Laus Deo doet dat samen met het mannenkoor Patrimonium en Evangelisatiekoor uit Leeuwarden. Op 15 december 2023 is er een Kerstconcert in de Morgenster te Leeuwarden.

Dan springen we gelijk naar 2024. In 2024 zijn de voorlopige data 17 maart in Hardegarijp. 20 maart 2024 in De Schakel te Drachten, 27 oktober 2024 een kerkdienst in St. Jacobiparochie en op Kerstavond 24 december 2024 wederom in De Schakel te Drachten.