onze dirigent

Dhr. Doede Terluin.

Sinds 2020 staat het koor onder leiding van Doede Terluin uit Bolsward.
In de corona-tijd mochten we minimaal repeteren; gelukkig kunnen we nu zonder beperking weer elke week zingen en aan verschillende kerkdiensten meewerken.

Naast Laus Deo is Doede ook dirigent van gemengd koor De Lofstem uit Wjelsryp en mannenkoor Ons Genoegen uit Heeg.

MDO-examen oktober 2022