onze dirigent

Onze dirigent Dhr. Balt de Vries.

Vries, Balt deAl jaren is dhr. Balt de Vries dirigent van ons koor Laus Deo te Franeker. Daarnaast is hij ook dirigent van een aantal andere koren. Dhr. Balt De Vries is organist te Oosterend en lange tijd is hij bestuurslid van de KCZB geweest. Al deze activiteiten deed hij naast een baan als directeur van een basisschool in Scharnegoutum.

Balt de Vries studeerde orgel bij de organist Y.S. Rusticus  van de Grote Martinikerk te Sneek en later bij diens opvolger Dirk S. Donker.
Hij vervolgde zijn orgelstudie achtereenvolgens bij Willem Hendrik Zwart en Klaas Jan Mulder beiden te Kampen(romantiek) en bij Christiaan Ingelse in de St. Jan te Gouda (barok).
Gedurende enige jaren ontving hij improvisatielessen van Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem.

In de theoretische vakken bekwaamde hij zich bij Dick Dijk en Rein Albert Ferwerda. Koordirectie studeerde Balt de Vries bij Jan Veninga, Gerben van der Veen en Eduard Nieland.
Sinds 2004  Is hij dirigent van het Chr Mannenkoor Laus Deo Franeker, daarnaast is hij nog dirigent van diverse andere koren in Friesland.

De beleving van muziek en de inhoud daarvan is bij hem heel belangrijk. Door die beleving hoopt hij toehoorders bij het muziekgebeuren te betrekken. Hij hoopt dit te bereiken door steeds vernieuwend bezig te zijn, de koren te oefenen in allerhande muziek uit eigen land, maar ook van elders. Eigentijdse liederen, maar ook liederen uit vroegere tijden. Zowel bekende als minder bekende. Altijd staat voor hem voorop, dat het liederen zijn die het koor en toehoorders beroeren.