Bestuur

Bestuur

voorzitter                     Dhr.    Tj. Schilstra,    Lollum
0517-469200              voorzitter@lausdeofraneker.nl

secretaris                    Dhr. W. van de heide
0517-591576              secretaris@lausdeofraneker.nl

penningmeester          Dhr. D. Fokkema
0517-235954              penningmeester@lausdeofraneker.nl

alg. adjunct                 Dhr. H. Schaafsma, Hitzum
0517 452519              adjunct@lausdeofraneker.nl

bestuurslid                  Dhr. L. Dijkstra, St. Jacobieparochie
0518-491718

 

Muziekcommissie

voorzitter                     Dhr.    Tj. Schilstra,    Lollum

Lid:                              Dhr.    H. Schaafsma    Hitzum

bibliothecaris              Dhr. L. Dijkstra, St. Jacobieparochie
bibliothecaris@lausdeofraneker.nl

dirigent                       Dhr. B. de Vries, Sneek

Voor inlichtingen over optredens kunt u terecht bij: H. Visser, tel. 0518-591576.