Bestuur

Bestuur

voorzitter                    Dhr.    Tj. Schilstra,    Winsum
06 – 18141917           t.schilstra@hotmail.com

secretaris                    Dhr. W. van de Heide
0517 591576              w.v.d.heide@outlook.com

penningmeester          Dhr. L. van der Zwaag
0517 417491              lvdzwaag@planet.nl

alg. adjunct                 Dhr. H. Schaafsma, Hitzum
0517 452519              harmmartje@live.nl

bestuurslid                  Dhr. L. Dijkstra, St. Jacobiparochie
0517 491718              luitzendijkstra@home.nl

Muziekcommissie

voorzitter                     Dhr.    Tj. Schilstra,    Winsum

Lid:                              Dhr.    H. Schaafsma    Hitzum

bibliothecaris              Dhr. L. Dijkstra, St. Jacobieparochie
bibliothecaris@lausdeofraneker.nl

dirigent                       Dhr. Doede Terluin
06 – 208 42 179           doede.terluin@gmail.com