over Laus Deo

Het Christelijk Mannenkoor Laus Deo regio Franeker is op 30 oktober 1964 opgericht. Aan het einde van dat jaar bestond het koor uit 19 leden. Er werd gezongen op dodenherdenking, in ziekenhuizen en in bejaardencentra. In 1966 had het koor 20 leden. In 1967 kwam er naast de al geplande activiteiten een optreden met het Kamper Mannenkoor onder leiding van dhr. K. Mulder bij.

In 1979 werd er besloten tot het dragen van de kledij zoals we die nu nog dragen. In de begintijd was dhr. K. Hoekstra de dirigent. Tot 2021 stond het koor onder de bezielende leiding van dhr. B. de Vries.

Sinds 2022 is Doede Terluin dirigent van Laus Deo

Sinds lange tijd maken we gebruik van faciliteiten van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond. En in 2006 zijn we toegetreden als lid van de KCZB. Het koor stelt zich tot doel zangkunst te beoefenen, hetgeen ontspanning voor mensen is en als kunstuiting een gave van God. De leden van het koor vinden het hun opdracht het Evangelie door middel van zang en muziek uit te dragen. In zijn optredens zingt het koor een breed repertoire. Van ingetogen, of juist uitbundig gezongen geestelijke liederen tot gospels en negro’s, maar ook traditionele Friese liederen of klassieke koorwerken. Hierbij wil het koor naast de geëigende zangmuziek ook nieuwe uitdagingen aangaan.