foto Hommema, 25 augustus 2014

foto Hommema, 25 augustus 2014

Van de voorzitter.

       

Een nieuw seizoen

Voor ons staat weer een nieuw seizoen waarin we weer liederen mogen zingen tot Gods eer. Een seizoen waarin we weer nieuwe liederen gaan instuderen welke we met nog twee andere koren ten gehore mogen brengen in een concert dat in het teken zal staan van culturele hoofdstad Friesland 2018.

Ook mogen we dit seizoen weer een aantal optredens verzorgen waarin we Gods lof mogen prijzen en zingen.

Zo als u ziet hebben we dit seizoen weer een mooi programma.

Kunt u zingen? en mag u graag zingen?, dan nodig ik u van vrijblijvend uit om eens een keer met ons mee te zingen, en de ontspannen zweer te proeven op onze wekelijkse repetitie avond.

U bent van harte welkom op de maandagavond we in de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de zuiderkade 32 in Franeker om te komen zingen tot Gods Eer.

Ik hoop u er te mogen begroeten en er samen een mooi seizoen van te maken.

Met vriendelijke groet van de voorzitter,

Tjitze Schilstra.