Kerstconcert in Achlum

Dit jaar mocht het Christelijk Mannenkoor Laus Deo ook het kerstconcert doen in Achlum in Friesland.

Achlum
Achlum is een dorp in de gemeente Waadhoeke, in de Nederlandse provincie Friesland. Het ligt ten zuidoosten van Harlingen en ten zuidwesten van Franeker

Achlum is een terpdorp aan de Slachtedijk en door het dorp loopt de Achlumervaart die overgaat in de Lollumervaart en de Arumervaart. In 2021 telde het dorp 595 inwoners. Onder het dorp valt een deel van de buurtschap Sopsum.

Geschiedenis
Achlum is in de Middeleeuwen gesticht op een terp, die later deels werd afgegraven voor uitbreidingen. In 1319 werd de plaats vermeld als Echtlum, in 1400 als Achlim, in 1418 als Achtlum. Het is onduidelijk waarnaar de plaatsnaam precies verwijst, mogelijk duidt het op een woonplaats (heem/um) van of opgericht door ene Achtele.

Voor de gemeentelijke herindelingen in 1984 behoorde het dorp tot de gemeente Franekeradeel, daarna tot 2018 bij de gelijknamige fusiegemeente Franekeradeel.

Meer info over Achlum vind je op https://nl.wikipedia.org/wiki/Achlum