Franeker zingt voor de Filipijnen

benefietconcert

Op 29 maart  a.s. bent u van harte uitgenodigd in de Martinikerk in Franeker voor eenbenefietconcert onder het motto “Franeker zingt voor de Filipijnen”.

Op 8 november 2013 werd de Filipijnen getroffen door supertyfoon Haiyan. Elf miljoen mensen werden getroffen, vijf duizend mensen ontheemd en er vielen zes duizend doden.

Stichting ZOA probeert temidden van deze ellende aan een toekomst te bouwen in dit rampgebied. Maar daar is nog heel veel geld voor nodig. De toegang van dit concert is gratis maar er zal wel worden gecollecteerd voor stichting ZOA (www.zoa.nl). Burgemeester Fred Veenstra zal de avond openen.

Verder werken mee: mannenkoor Laus Deo o.l.v. Balt de Vries, sopraan Aletta Been, ds. Mark Veurink en organist Marc Zorge. Naast zang- en orgelsolo’s is er veel samenzang en een medewerker van stichting ZOA zal verslag doen van de ramp met beeldmateriaal.

Kunt u (nog) zingen? Zing dan mee op 29 maart a.s., aanvang 20.00 uur!

Benefietconcert 29 mrt 2014