verkorte muzieklijst

2 Walk in The light
6 Kerstzang
7 Vrede vorst
9 O verblijdende
10 Nimmer blonk een schoner licht
42 Heer wees mijn Gids
50 Heer ik kom tot U
85 Spirit of the living God
91 Heilig woord van God
92 Vol van pracht
105 Stille nacht
111 Heilige nacht
113 Nader mijn God bij u
114 Zegenbede
131 Veni Jusu
131 Veni Jesu
135 ’t Was nacht in Bethl’hems dreven
138 Jezus is de mooiste Naam     
142 Heer wij staan nu hand
161  In Stille nacht in Bethlehem
165 Al was des hemels gloed geblust
181 Kerstcantate Hosianna  
183 Heb gehoord van een Stad
191 Stille nacht van frede            
219 U bent alles Heer
220 Heer mijn Hart zoekt u te
220 Fluistering der hoop
221 Er is een God die hoort
232 Hear wes mei us
237 Schuil maar veilig
238 Ik bouw op U
243 O heilige nacht
251 Hem die ons liefheeft
252 U bent de Bron
257 Lang geleden in Efrathas velden
258 De haven van rust